پرده برقی

پرده برقی

22 مرداد2017
پرده برقی

در سیستم هوشمند می توان تجهیزاتی از قبیل در، پنجره، پرده و سایبان را کنترل و وضعیت آنها مشاهده نمود و بصورت اتوماتیک تنها با فشردن یک کلید در زمان های مختلف و یا تحت عواملی همچون تمایز شدت نور داخل و خارج و ساختمان و یا شدت گرما محیط، سناریو پرده را تغییر دهید بی آنکه نیازی به صرف وقت یا انرژی خاصی باشد.