سیستم روشنایی ساختمان مسکونی

سیستم روشنایی ساختمان مسکونی

21 مرداد2017
سیستم روشنایی ساختمان مسکونی

با هوشمندسازی روشنایی می توان با استفاده حداکثری از روشنایی روز و با روش دیم کردن روشنایی ها ، بهره گیری از میزان دقیق روشنایی مورد نیاز ، پیک سایی، تنظیم روشنایی برمبنای زمان و حضور متناسب با نیاز کاربر ، رفاه و آسایش کاربران را افزایش داده و محیطی چشم نواز را با حداقل مصرف انرژی به وجود آورد. به طور کلی سناریوهایی که می توان متناسب با فضاهای داخلی یک واحد مسکونی تعریف نمود عبارت اند از:
  • امکان تعریف سناریوهای متفاوت(روز و شب) در خصوص کنترل پرده ها.
  • امکان کنترل و تعریف سناریوهای متفاوت در خصوص شدت روشنایی مورد نیاز. به طور مثال مد میهمان، چراغهای تابلوهای نقاشی روشن، روشنایی دکوراتیو با 75 % دیم، آباژورها روشن، چراغهای بوفه تزئینی روشن و سیستم صوتی با صدای ملایم راه اندازی گردد. و یا مثلا مد شام ، روشنایی سقفی خاموش، روشنایی دکوراتیو با 35 % دیم، نور مخفی روشن و سیستم صوتی با صدای ملایم راه اندازی گردد.
  • ایجاد دمای مطلوب با کاربری های متفاوت
  • فعال و یا غیر فعال نمودن سیستم امنیتی.
  • امکان تلفیق کنترل روشنایی، کنترل پرده ها و سیستم صوت.  بطور مثال مد مطالعه : غیر فعال کردن سیستم صوت، ایجاد نور با شدت نور لازم جهت مطالعه،