کنترلر

کنترلرهای smart structure  تحت Bacnet / IP به عنوان کنترلر اولیه با سیستم شناخته می شود که جهت پوشش کامل اطلاعات ورودی خروجی و همچنین کنترل و مانیتورینگ دیتا در سیستم کنترلی ساختمان جز لاینفک به شمار می رود. از خصوصیات این کنترلرها می توان به رنج محصولات متفاوت با توجه به نیاز پروژه و حتی امکان استفاده از کنترلرهای compact  همراه IP اشاره نمود.

محصولات مرتبط