سنسور حضور و نور

سنسورهای حضور و نور به عنوان یکی از برترین راه حل های بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های اداری ، تجاری جهت کنترل سیستم روشنایی ، سزمایش، گرمایش و همچنین سیستم امنیتی به کار می رود. این سنسورها تحت Knx  با قابلیت های فراوانی اعم از امکان زمان بندی هوشمند ، میزان حساسیت بالا و ارائه کیفیت بالای اسکن و پوشش منطقه ای به شعاع 7 متر در صورت نصب در ارتفاع 5/2 متر ارائه می گردد.


 

محصولات مرتبط