طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند

طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند

8 خرداد2021
طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند

طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند در پروژه بازسازی واحد اداری واقع در خیابان فرمانیه با استفاده از محصولات ABB و تاچ پنل آستروم (Astrum)